Říhovky – Tábořiště

Protože kachna k obědu tentokrát neproběhla, naší účasti na etapě nestálo nic v cestě :) . Dofoukli jsme gumy, promazali řetězy a s menším zpožděním dorazili k Frýdům, kde už kroužil zbytek výpravy. Vydali jsme se do Koloděj a odtud kolem…