Radětice – Restaurace v JZD

Možná se divíte tiskové chybě, či neuvěřitelné lemplovitosti a lajdáckosti, když u této etapy dnes, 28.9.2008 v den vydání, uvádíme datum 15.4.2006. Vězte však, že vše bylo zdokumentováno a pečlivě sepsáno bohatýrem Stanislavem v nikterak výjimečném zpoždění a řádně odesláno…