Zvěrkovice – Hospoda

Start se odehrál jako tradičně na křižovatce X a to i navzdory pozdním večerním hodinám. Vyrazili jsme hned poté, co se v milionáři vytáhl pan Král z Týna nad Vltavou. Směr byl předem znám – Putyka ve Zvěrkovicích. A cesta…