Řízení varny – ESP 8266

Pro řízení varny jsem již postavil a použil několik elektronických systémů a softwarů, např. Brauanlage, BrewControl4Kreuzer, Ardbir i Raspberry Pi3 & Craftbeerpi. Každý systém šlo nakonec použít, ale vždy pro mou potřebu vyžadoval nějaké úpravy. Nedopadlo to ani s nadějnou Malinou a Craftbeerpi. Autor se tvářil a prezentoval stálý vývoj, ale asi převážily komerční zájmy a vývoj přestal publikovat.

Delší dobu jsem nic nepostavil, tak, když jsem dostal možnost vyzkoušet objevivší se systém řízení varny od „Jarda Mk“, autora oblíbeného okenního softwaru „My brew“ pro návrh, archivaci i sdílení receptů, zkusil jsem jej realizovat. Dalším důvodem je fakt, že začínám jít proti současnému trendu, kdy u většiny domácích sládků dochází ke zvětšování objemů varen, ale já, vzhledem k postupujícímu věku, půjdu směrem opačným a toto řízení bude pro univerzální elektrický zavařovací hrnec o max. objemu 28 litrů optimální.

Řízení je postaveno na obvodu ESP 8266. Tento obvod obsahuje WiFi a je řízen z programu na PC. Zadávají se jednotlivé rmutovací kroky, teplota a délka prodlevy, lze zadat několik korekcí i kontinuální ohřev. Průběh vaření lze graficky znázornit. Jednotlivé recepty lze ukládat a i během vaření modifikovat.

program VARNA
schéma originální
první úprava schématu
finální schéma

Výkonový prvek lze použít relé nebo SSR prvek. já jsem použil SSR spínání a z důvodu lepšího oddělení výkonové části jsem zařadil mezi ESP obvod a SSR spínač ještě MOSFET s optickým oddělením. Je trochu předimenzovaný, ale byl doma v archivu.

optické oddělení

Řízení je postaveno a propojeno na univerzální destičce a vše vloženo do univerzální ABS krabice.

univerzální deska ESP 8266 – propojení
univerzální deska
univerzální deska
univerzální deska
zkušební test
rozmístění a propojení v krabici
hotový regulátor

Buďte první, komu se toto líbí.
 

Komentáře

Zatím bez komentáře.

  • Přidat komentář
     
    Váš gravatar