Technologie & vývoj

iSpindel na ležáku propadl

Válcový mačkač s pohonem

iSpindel – elektronický hustoměr

Teploměr IKEA – FANTAST

Dochlazovací smyčka na spodně kvašené ležáky

Stojan pro protitlaký stáčecí strojek

Raspberry Pi3 & Craftbeerpi

Ardbir – silová část

Kypřidlo nebo-li kopačka

Hradící ventil 3a